A- A A+

Referat Nieruchomości, Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piechowicach informuje, że ze względów technicznych firma SIMEKO odbierająca odpady komunalne na terenie miasta Piechowice w dniu 26 lutego br. nie była w stanie odebrać odpadów z tworzyw sztucznych ze wszystkich nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami. Nieruchomości, z których odpady nie zostały odebrane w terminie wynikającym z harmonogramu, zostaną obsłużone w dniu 27 lutego br.
Przepraszamy za utrudnienia.

plakat dzień kobiet 2020

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).
Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne, w ramach którego zostaną przedstawione informacje w zakresie wsparcia rozwoju firmy ze środków unijnych, w szczególności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie będzie współprowadzone przez przedstawicieli Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz pracowników PIFE w Jeleniej Górze.


Do udziału zapraszamy:   mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy, w tym wsparcia na efektywność energetyczną, rozwój inwestycyjny firmy oraz  podnoszenie kwalifikacji  przedsiębiorców i ich pracowników.
Program spotkania:

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • Dotacje na podnoszenie kwalifikacji  dla przedsiębiorców i ich pracowników – projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)”;
  • Pożyczki Rozwojowe i na poprawę efektywności energetycznej  ze środków unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Aktualne konkursy - wsparcie dotacyjne na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców (m.in. promocja firmy  na rynkach zagranicznych, finansowanie wydatków/kosztów przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych)

zaproszenie24022020

Informujemy, że w Piechowicach od 1 stycznia 2020 r  rozszerzone zostaną godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieszczącego się przy ulicy Bocznej 15 w Piechowicach.

Godziny przyjmowania odpadów:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00
2) we wtorki i czwartki 9:00-16:00
3) w soboty 10:00-15:00.

W PSZOK mieszkańcy mogą oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
1)    papier;
2)    tworzywa sztuczne;
3)    metale;
4)    odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5)    szkło;
6)    bioodpady;
7)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8)    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9)    odpady niebezpieczne;
10)    przeterminowane leki i chemikalia;
11)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawek;
12)    zużyte baterie i akumulatory;
13)    zużyte opony;
14)    odpady budowlane i rozbiórkowe;
15)    tekstylia i odzież.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać na bieżąco i  bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Burmistrz Miasta Piechowice

Jacek Kubielski        

tn 20200218 112357

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zajęć FERIE Z POK klikając w link: http://pok.piechowice.pl/n,ferie-z-pok-fotorelacja-ii-tydzien

Zgłoś wniosek do V edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk!

Od 15 lutego do 15 marca w zakładce “Złóż wniosek!” dostępny jest formularz on-line, który umożliwia składanie wniosków do budżetu. Przypominamy, że w tegorocznej odsłonie Aktywnego Dolnego Śląska wnioski składać można w ramach siedmiu dziedzin tematycznych: sport, turystyka, kultura, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz seniorów, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój rzemiosła. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 20 tys. zł, a w przypadku wsparcia rzemiosła 10 tys. zł.
                                                            Zapraszamy do składnia wniosków!

FORMULARZ ZGŁASZANIA WNIOSKÓW: https://aktywny.dolnyslask.pl/zloz-wniosek

 

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843)


Z  A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na  „Świadczenie usług pocztowych przewidzianych poza operatorem wyznaczonym w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta w Piechowicach ” w okresie od 01 marca 2020 r. do 31 maja 2022 r.


Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia  18 lutego 2020 r. do godziny 9:00, w formie, zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 1 oraz postanowieniami punktu 7, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Kryształowej 49 w sekretariacie pok. nr 8.
O dochowaniu powyższego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do ww. siedziby Zamawiającego.

 

pełna treść ogłoszenia »

arkusz kalkulacyjny »

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 14-02-2020 »

arkusz kalkulacyjny poprawiony »

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17-02-2020 »

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godz.10.30.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

 

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.