A- A A+

 

ue2020


KULTURA W SIECI – PROGRAM MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
NA ROZWÓJ KULTURY W OKRESIE PANDEMII
WSPARCIA DLA:
•    artystów,
•    twórców,
•    samorządowe instytucje kultury,
•    organizacje pozarządowe i fundacje;
•    kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
•    podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

BUDŻET PROGRAMU: 20 mln zł
•    5 mln zł na stypendia dla artystów,
•    15 mln zł dotacja dla instytucji i organizacji.

Środki przeznaczone będą na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 06.04.2020r. do 20.04.2020r.
CZAS REALIZACJI ZADAŃ DLA ARTYSTÓW:
1.    6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
2.    mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.
CZAS REALIZACJI ZADAŃ DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI: od 1 maja do 30 października 2020 roku.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania.
•    Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.
•    Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.
•    Wysokość stypendium wynosi 3 000,00 tys. zł brutto miesięcznie (tj. 2490,00 zł netto).
O stypendia programu „Kultura w sieci” mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy  w następujących kategoriach:
•    literatura,
•    sztuki wizualne,
•    muzyka,
•    taniec,
•    teatr,
•    film,
•    twórczość ludowa,
•    animacja i edukacja kulturalna,
•    zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:
1.    warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
2.    wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
3.    udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
4.    tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
5.    tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki);

Link do dokumentacji konkursowej: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci--rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.